Alliance Gertz-Ressler/
Richard Merkin 6-12 Complex

Skip to main content
Mobile Menu
Español

Bell Schedules

Mondays & Thursdays - Odd Periods
Description / Period Start Time End Time Length
Breakfast 7:00 AM 7:30 AM 30 min
1st Period 7:45 AM 9:42 AM 117 min
Nutrition 9:42 AM 10:02 AM 20 min
3rd Period 10:07 AM 12:04 PM 117 min
Lunch 12:04 PM 12:34 PM 30 min
Advisory 12:39 PM 1:13 PM 34 min
5th Period 1:18 PM 3:18 PM 120 min
Tuesdays & Fridays - Even Periods
Description / Period Start Time End Time Length
Breakfast 7:00 AM 7:30 AM 30 min
2nd Period 7:45 AM 9:42 AM 117 min
Nutrition 9:42 AM 10:02 AM 20 min
4th Period 10:07 AM 12:04 PM 117 min
Lunch1 12:04 PM 12:34 PM 30 min
Advisory 12:39 PM 1:13 PM 34 min
6th Period 1:18 PM 3:18 PM 120 min
Wednesdays / Shortened Day
Description / Period Start Time End Time Length
Breakfast 7:00 AM 7:30 AM 30 min
1st Period 7:45 AM 8:35 AM 50 min
2nd Period 8:38 AM 9:28 AM 50 min
Nutrition 9:28 AM 9:35 AM 7 min
3rd Period 9:38 AM 10:28 AM 50 min
4th Period 10:31 AM 11:20 AM 49 min
Lunch 11:20 AM 11:50 AM 30 min
5th Period 11:53 AM 12:43 PM 50 min
6th Period 12:46 PM 1:36 PM 50 min
Testing Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Breakfast 7:40 AM 8:00 AM 20 min
Testing 8:05 AM 10:35 AM 150 min
Lunch 10:35 AM 11:05 AM 30 min
Testing 11:10 AM 1:40 PM 150 min
Dismissal 1:40 PM
Modified-Stack Day Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Breakfast 7:00 AM 7:30 AM 30 min
1st Period 7:45 AM 8:40 AM 55 min
2nd Period 8:45 AM 9:40 AM 55 min
Nutrition 9:40 AM 9:55 AM 15 min
3rd Period 10:00 AM 10:55 AM 55 min
4th Period 11:00 AM 12:00 PM 60 min
Lunch 12:00 PM 12:30 PM 30 min
Advisory 12:35 PM 1:15 PM 40 min
5th Period 1:20 PM 2:15 PM 55 min
6th Period 2:20 PM 3:18 PM 58 min