Alliance Gertz-Ressler/Richard Merkin 6-12 Complex — Bell Schedules

Monday/Wednesday/Friday Regular Bells
Group A:
Nutrition: 9:33 AM - 9:48 AM
Period 2: 9:51 AM - 10:51 AM
Lunch: 11:54 AM - 12:24 PM
Period 4: 12:27 PM - 1:27 PM

Group B:
Period 2: 9:36 AM - 10:36 AM
Nutrition: 10:36 AM - 10:51AM
Period 4: 11:57 AM - 12:57 PM
Lunch: 12:57 PM - 1:27 PM
Description / Section Start Time End Time Length
Advisory 8:00 AM 8:30 AM 30 min
Period 1 8:33 AM 9:33 AM 60 min
Period 2 & Nutrition 9:36 AM 10:51 AM 75 min
Period 3 10:54 AM 11:54 AM 60 min
Period 4 & Lunch 11:57 AM 1:27 PM 90 min
Period 5 1:30 PM 2:30 PM 60 min
Period 6 2:33 PM 3:33 PM 60 min
Tuesday & Thursday Regular Bells
Group A:
Nutrition: 8:27 AM - 8:42 AM
Period 2: 8:45 AM - 9:30 AM
Lunch: 11:06 AM - 11:36 AM
Period 4: 11:39 AM - 12:24 PM

Group B:
Period 2: 8:30 AM - 9:15 AM
Nutrition: 9:15 AM - 9:30 AM
Period 4: 11:09 AM - 11:54 AM
Lunch: 11:54 AM - 12:24 PM
Description / Section Start Time End Time Length
Advisory 8:00 AM 8:27 AM 27 min
Period 1 & Nutrition 8:30 AM 9:30 AM 60 min
Period 2 9:33 AM 10:18 AM 45 min
Period 3 10:21 AM 11:06 AM 45 min
Period 4 & Lunch 11:09 AM 12:24 PM 75 min
Period 5 12:27 PM 1:12 PM 45 min
Period 6 1:15 PM 2:10 PM 55 min
Testing Schedule
Description / Section Start Time End Time Length
TESTING 8:00 AM 10:55 AM 175 min
Nutrition 10:55 AM 11:05 AM 10 min
Tues: Period 1 / Thursday: Period 4 11:08 AM 11:53 AM 45 min
Tuesday: Period 2 / Thursday: Period 5 11:56 AM 12:41 PM 45 min
Lunch 12:41 PM 1:11 PM 30 min
Tuesday: Period 3 / Thursday: Period 6 1:14 PM 1:58 PM 44 min
Minimum Day Schedule
Description / Section Start Time End Time Length
Period 1 8:00 AM 8:40 AM 40 min
Period 2 8:43 AM 9:23 AM 40 min
Period 3 9:26 AM 10:06 AM 40 min
Nutrition 10:06 AM 10:21 AM 15 min
Period 4 10:24 AM 11:04 AM 40 min
Period 5 11:07 AM 11:47 AM 40 min
Period 6 11:50 AM 12:30 PM 40 min
Alliance Gertz-Ressler/Richard Merkin 6-12 Complex - 2023 South Union Avenue, Los Angeles, CA 90007 - Phone: (213) 748-0141 - Fax: (213) 748-0142