Alliance Gertz-Ressler/Richard Merkin 6-12 Complex — Bell Schedules

Monday & Wednesday Regular Bells
Description / Section Start Time End Time Length
Advisory 8:00 AM 8:30 AM 30 min
Period 1 8:33 AM 9:33 AM 60 min
Period 2 9:36 AM 10:36 AM 60 min
Nutrition 10:36 AM 10:51 AM 15 min
Period 3 10:54 AM 11:54 AM 60 min
Period 4 11:57 AM 12:57 PM 60 min
Lunch 12:57 PM 1:27 PM 30 min
Period 5 1:30 PM 2:30 PM 60 min
Period 6 2:33 PM 3:33 PM 60 min
Tuesday & Thursday Regular Bells
Description / Section Start Time End Time Length
Advisory 8:00 AM 8:30 AM 30 min
Period 1 8:33 AM 9:33 AM 60 min
Period 2 9:21 AM 10:06 AM 45 min
Period 3 10:09 AM 10:54 AM 45 min
Nutrition 10:54 AM 11:04 AM 10 min
Period 4 11:07 AM 11:52 AM 45 min
Period 5 11:55 AM 12:40 PM 45 min
Lunch 12:40 PM 1:10 PM 30 min
Period 6 1:13 PM 1:58 PM 45 min
Friday Regular Schedule
Description / Section Start Time End Time Length
Period 1 8:00 AM 9:00 AM 60 min
Period 2 9:03 AM 10:03 AM 60 min
Nutrition 10:03 AM 10:18 AM 15 min
Period 3 10:21 AM 11:21 AM 60 min
Period 4 11:24 AM 12:24 PM 60 min
Lunch 12:24 PM 12:54 PM 30 min
Period 5 12:57 PM 1:57 PM 60 min
Period 6 2:00 PM 3:00 PM 60 min
Advisory 3:03 PM 3:33 PM 30 min
Testing Schedule
Description / Section Start Time End Time Length
TESTING 8:00 AM 10:55 AM 175 min
Nutrition 10:55 AM 11:05 AM 10 min
Tues: Period 1 / Thursday: Period 4 11:08 AM 11:53 AM 45 min
Tuesday: Period 2 / Thursday: Period 5 11:56 AM 12:41 PM 45 min
Lunch 12:41 PM 1:11 PM 30 min
Tuesday: Period 3 / Thursday: Period 6 1:14 PM 1:58 PM 44 min
Minimum Day Schedule
Description / Section Start Time End Time Length
Period 1 8:00 AM 8:40 AM 40 min
Period 2 8:43 AM 9:23 AM 40 min
Period 3 9:26 AM 10:06 AM 40 min
Nutrition 10:06 AM 10:21 AM 15 min
Period 4 10:24 AM 11:04 AM 40 min
Period 5 11:07 AM 11:47 AM 40 min
Period 6 11:50 AM 12:30 PM 40 min
Alliance Gertz-Ressler/Richard Merkin 6-12 Complex - 2023 South Union Avenue, Los Angeles, CA 90007 - Phone: (213) 748-0141 - Fax: (213) 748-0142