Alliance Gertz-Ressler/
Richard Merkin 6-12 Complex

Skip to main content
Mobile Menu
Español
Placeholder text, please change
Placeholder text, please change
Placeholder text, please change
Bell Schedules » Tuesday & Thursday Regular Bells

Tuesday & Thursday Regular Bells

Tuesday & Thursday Regular Bells Group A:
Nutrition: 8:27 AM - 8:42 AM
Period 2: 8:45 AM - 9:30 AM
Lunch: 11:06 AM - 11:36 AM
Period 4: 11:39 AM - 12:24 PM

Group B:
Period 2: 8:30 AM - 9:15 AM
Nutrition: 9:15 AM - 9:30 AM
Period 4: 11:09 AM - 11:54 AM
Lunch: 11:54 AM - 12:24 PM
Description / Period Start Time End Time Length
Advisory 8:00 AM 8:27 AM 27 min
Period 1 & Nutrition 8:30 AM 9:30 AM 60 min
Period 2 9:33 AM 10:18 AM 45 min
Period 3 10:21 AM 11:06 AM 45 min
Period 4 & Lunch 11:09 AM 12:24 PM 75 min
Period 5 12:27 PM 1:12 PM 45 min
Period 6 1:15 PM 2:10 PM 55 min